Σκίτσο του Γιάννη Ιωάννου για την δίωξη της Πόπης Χριστοδουλίδου!

Leave a Reply

Cartoonists blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS) and Comments (RSS).