Λογοκρισία στά κόμικς,στή Βρετανια

από τό περιοδικό "9"

του Χρστου Ξανθάκη από τό περιοδικό"9"

Leave a Reply

Cartoonists blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS) and Comments (RSS).