Η φυλακή τών σκιτσογράφων…

Η ιστορία του κλοπηράιτ είναι πονεμένη.Πάρα πολλές φορές έχουμε δεί την δουλειά μας αναδημοσιευμένη χωρίς να έχουμε ποτέ ρωτηθεί .Απο εφημεριδες και περιοδικά μέχρι ακόμα και σε αφίσσες . Ο κοινοτικός νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων είναι παρόλα αυτά αυστηρός: αν η δουλειά κάποιου χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδεια του, ο δημιουργός μπορεί να αξιώσει οποιαδήποτε αμοιβ΄η θέλει! Απο προσωπική εμπειρία  διαβεβαιούμε οτι στο εξωτερικό αυτό συμβαίνει.Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα.΄Πολλοί δημιουργοί έχουν δεί δουλειές τους να δημοσιεύονται χωρίς άδεια και αμοιβή σε χώρες εκτός  Ε.Ε. Ενας Ελβετός σκιτσογράφος ο Johannes Borer, θύμα μιάς παρόμοιας κατάστασης έκανε μία διαδικτυακή “φυλακή” για αυτούς που καταπατούν τους κανόνες του κοπιράιτ.Εκεί ο κάθε σκιτσογράφος μπορεί να κάνει την καταγγελία του…στα Γερμανικά ή στα Αγγλικά.Όσοι παθοί προσέλθετε!

Leave a Reply

Cartoonists blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS) and Comments (RSS).